تلویزیون پیوند June 20th, 2013

Added by 1 year ago

1.60K Views0 Comments

Kereshmeh ensemble concert

چرا؟

Added by 2 years ago

1.59K Views0 Comments

چرا یکی از سخت‌ترین پرسش‌هاست. پرسشی که پاسخش آسان نیست. چراها معمولا جواب ندارند. یا دست کم نه پاسخی کوتاه و قانع کننده. ذهنم پر از چراهای بی جواب است. در این واپسین دقایق پیش از چاپ مجالی برای چون و چراها نمانده. ش...