19 Oct
2012

ایران تحریم های اتحادیه اروپا را غیر قانونی و غیر انسانی خواند.
قیمت دلار در مرز چهار هزار تومان.
نسرین ستوده در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.
منصور اربا بسير اتهام توطئه برای کشتن سفير عربستان را پذيرفت.
شمار قربانیان سوریه از مرز ۳۰ هزار نفر گذشت

admin

amir.td@gmail.com