تلویزیون پیوند May 2nd, 2013

شماره ۱۱۰۹ نشریه پیوند

محمد خاتمی: از جمهوریت برای رسیدن به ریاست‌جمهوری دست نمی‌کشم. دور تازه  مزاحمت برای بانوان با اهدای گل آغاز شد. نوری مالکی به گروه‌های شبه‌نظامی عراق اعلان جنگ کرد. چرا دفتر احمدی نژاد نوار هشت میلیون رای ساختگی را تکذیب کرد؟ تورم چهل درصدی و انفجار قیمت‌ها در بازار مسکن. کریم باقری: خدا کند مهدوی…