تلویزیون پیوند May 10, 2013

شماره ۱۱۱۰ نشریه پیوند

طرح سناتورهای آمریکایی برای انسداد ذخایر ارزی ایران. انسداد اینترنت در ایران در آستانه انتخابات. محمد خاتمی: خوشحالم که هاشمی می‌آید. انتقاد گسترده از رفتار نژادپرستانه فیروزکریمی با بازیکن رنگین‌پوست. وداع ناگهانی علی کریمی با فوتبال.