شماره ۱۰۷۸ هفته نامه پیوند

احمدی نژاد: آماده مذاکره ایم. قیمت دلار از مرز ۲۷۰۰ تومان گذشت. توهین بی سابقه روزنامه آمریکائی نیویورک پست به احمدی نژاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نیویورک مورد تهاجم قرار گرفت. عدم حمایت کانادائیان از جنگ با ایران بر طبق یک نظرسنجی.

شماره ۱۰۷۷ هفته نامه پیوند

هشدار آمریکا به اسرائیل در مورد پیامدهای حمله به ایران. وزارت دارایی آمریکا هواپیماهای ایرانی را تحریم کرد. احمد ینژاد: به نیویورک م یروم تا را هحل مشکلات جهان را ارائه دهم. احتمال دو برابر شدن قیمت بليت هواپیما در ایران. ساعت رسمى ایران پنجشنبه شب یک ساعت به عقب کشیده شد.

تلویزیون پیوند Sep 20, 2012
تلویزیون پیوند Sep 13, 2012