مذاکرات هسته ای ماه آینده در مسکو ادامه خواهد یافت.
تجمع مقابل سفارت آلمان در تهران و درخواست برای استرداد شاهین نجفی.
کبک آقای خامنه ای وبرف بغداد.
انتخاب یک دختر ایرانی به عنوان ملکه زیبایی کانادا.
سایه سنگین افسردگی بر سر زنان ایرانی.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: