آماده دست زدن به هر اقدامی در برابر ایران هستیم.
اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد.
کند شدن شمشیردودم.
چرا نبايد از رضا پهلوی ترسيد؟

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: