06 Jul
2012

پایگاه های آمریکایی در تیررس موشک های ایران هستند.
موافقت با نبش قبر ياسر عرفات برای بررسی دلایل مرگ وی.
دانشمندان به شناخت منشاء پيدايش جهان نزديک شدند.
آمریکا نیروی نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داد هاست.
بستن تنگه هرمز طرحی برای اجرا نشدن؟

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: