03 Aug
2012

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران.
شهباز نخعی: بحران مرغ و کشتار گنجشک ها!
دلار به مرز دوهزار و بیست تومان رسید.
کوفی عنان از نقش خود در بحران سوریه کناره گیری کرد.
روزنامه روسی: ایران علیه آمریکا با طالبان متحد شده است.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: