شماره ۱۰۶۰ نشریه پیوند

مذاکرات هسته ای ماه آینده در مسکو ادامه خواهد یافت. تجمع مقابل سفارت آلمان در تهران و درخواست برای استرداد شاهین نجفی. کبک آقای خامنه ای وبرف بغداد. انتخاب یک دختر ایرانی به عنوان ملکه زیبایی کانادا. سایه سنگین افسردگی بر سر زنان ایرانی.