شماره ۱۰۶۲ نشریه پیوند

هشدار روسیه و چین در مورد اقدام نظامی علیه ایران. پدیده شاهین نجفی ماندنی است. مصرف مواد مخدر در اقشار مختلف ایران موج میزند. هشدار متقابل ایران و اروپا بر سر پرونده هسته ای. روسیه: صحبتی در مورد ساخت فاز دوم نیروگاه بوشهر نداشت هایم.