شماره ۱۰۶۴ نشریه پیوند

خودداری اپل از فروش محصول به ایرانیان آمریکا. توافق ایران و قدر تهای جهانی برای ادامه مذاکرات اتمی. پس از مذاکرات بی نتیجه مسکو دلار و طلا در ایران گران شد. اعتراضات دانشجویی، بحرانی اجتماعی در کبک کانادا. رییس جمهوری برزیل درخواست دیدار با احمدینژاد را رد کرد.