شماره ۱۰۷۰ نشریه پیوند

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران. شهباز نخعی: بحران مرغ و کشتار گنجشک ها! دلار به مرز دوهزار و بیست تومان رسید. کوفی عنان از نقش خود در بحران سوریه کناره گیری کرد. روزنامه روسی: ایران علیه آمریکا با طالبان متحد شده است.