شماره ۱۰۷۷ هفته نامه پیوند

هشدار آمریکا به اسرائیل در مورد پیامدهای حمله به ایران. وزارت دارایی آمریکا هواپیماهای ایرانی را تحریم کرد. احمد ینژاد: به نیویورک م یروم تا را هحل مشکلات جهان را ارائه دهم. احتمال دو برابر شدن قیمت بليت هواپیما در ایران. ساعت رسمى ایران پنجشنبه شب یک ساعت به عقب کشیده شد.

تلویزیون پیوند Sep 20, 2012
تلویزیون پیوند Sep 13, 2012

شماره ۱۰۷۵ نشریه پیوند

تهدیدهای تازه نظامیان ارشد جمهوری اسلامی علیه آمریکا. قیمت دلار از ۲۲۰۰ تومان فراتر رفت. هشدار روسیه به آمریکا و اسراییل در مورد حمله به ایران. آیا کانادا با ایران در حال جنگ است؟ لغو نشست امنیتی کابینه اسرائیل بعد از افشاگری رسانه ها.

تلویزیون پیوند Sep 6, 2012