خودداری اپل از فروش محصول به ایرانیان آمریکا.
توافق ایران و قدر تهای جهانی برای ادامه مذاکرات اتمی.
پس از مذاکرات بی نتیجه مسکو دلار و طلا در ایران گران شد.
اعتراضات دانشجویی، بحرانی اجتماعی در کبک کانادا.
رییس جمهوری برزیل درخواست دیدار با احمدینژاد را رد کرد.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: